2310662881,2310661363 ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ 31, Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες