2310662881,2310661363 ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ 31, Θεσσαλονίκη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ειδικές Κατασκευές
Επικοινωνήστε μαζί μας καθώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ακόμη και στις πιο απαιτητικές κατασκευές!ΤΕΝΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ 31, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 2310662881, 2310661363 | Κινητό: 6945356561, 6945462281